Αουαντάλλα  Μαχμούντ
Χειρούργος 

Τίτλοι

1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου CLUJ – NAPOCA Ρουμανίας 1983.
2. Έπαινος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 1989.
3. Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής 1992.
4. υ . Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 1993.

Εξειδίκευση

Γενική χειρουργική
Λαπαροσκοπική χειρουργική
Χειρουργική ογκολογία
Εφαρμογές Laser
Αισθητική ιατρική

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

1. Ελληνική Αθλητιατρική Εταιρία.
2. Ελληνική Εταιρία Ανακουφιστικής και Παρηγορητικής Αγωγής & Φροντίδας.

Επιστημονική Δραστιριότητα

1. Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα του Α’ Χειρουργικού Τμήματος και Α’ Χειρουργικού Τομέα του Π.Γ.Ν. Αθηνών από το 1987 έως 1992.

2. Επιστημονικές  Εργασίες:
Ελληνικές  28
Ξενόγλωσσες  12

3. Συμμετοχή  σε  συνέδρια:
Ελληνικά  43
Διεθνή 17

Ξένες Γλώσσες

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΡΙΣΤΑ
2. ΑΓΓΛΙΚΑ – ΑΡΙΣΤΑ
3. ΑΡΑΒΙΚΑ – ΑΡΙΣΤΑ
4. ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ – ΑΡΙΣΤΑ